Praca jeździec

Stadnina Koni Prudnik sp. z o. o.

Poszukuje pracownika na stanowisko: Jeźdźca do ujeżdżania młodych koni.

Dokładne informacje można uzyskać pod nr tel. 509  915 480

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę środków ochrony roślin i zapraw

Przetarg nieograniczony

 Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż i dostawę środków ochrony roślin i zapraw

lp.

Nazwa środka ochrony roślin/zaprawa

Ilość

jednostka miary

1

TILMOR

225

LITR

2

MATENO DUO+KOMPLET 560SC

20

KPL

3

MACHO 500SC

780

LITR

4

CHLOMAZON 480EC

100

LITR

5

PENTA 250FS

60

LITR

6

KESTREL 200SL

100

LITR

7

DECIS MEGA 50EW

60

LITR

8

SUPER CYPER 500EC

20

LITR

9

HUMISTAR

600

LITR

10

FLUENT 500SC

400

LITR

11

BEFLEX 500SC

250

LITR

12

FLASH 500SC

300

LITR

13

MICROMIX DROPLON

300

LITR

14

BACARA TRIO 516SC

90

LITR

15

EXPERT MET

60

KG

16

KINTO PLUS

400

LITR

Termin dostawy: do 20.08.2024 po wcześniejszym awizowaniu dostawy.

Miejsce dostawy: uzgodniony telefonicznie po wyborze oferty po wcześniejszym awizowaniu dostawy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 24.06.2024r. do godz. 13:00

Oferty należy złożyć osobiście do biura Zarządu Spółki lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera do biura Zarządu, ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 Prudnik - w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż i dostawa środków ochrony roślin i zapraw” do dnia 24.06.2024 r. do godz. 13:00 (liczy się data wpływu do biura zarządu)

Oferta powinna zawierać proponowany termin płatności, z uwzględnieniem jak najdłuższego jego okresu oraz wyszczególnione koszty oprocentowania miesięcznego.

1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.

2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Prudnik, dn. 10.06.2024 r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę nawozów

Przetarg nieograniczony

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż i dostawę nawozów

lp.

Nazwa środka ochrony roślin/nawozu

ilość

jednostka miary

1

FOSDAR

72

TONA

Termin dostawy: lipiec-sierpień 2024

Miejsce dostawy: zostanie uzgodniony telefonicznie po wyborze oferty.

W przypadku składania zamówienia zastrzega się możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/-

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 13.06.2024r. do godz. 13:00

Oferta powinna zawierać proponowany termin płatności, z uwzględnieniem jak najdłuższego jego okresu oraz wyszczególnione koszty oprocentowania miesięcznego.

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź osobiście w biurze Zarządu Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na dostawę nawozów”

1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.

2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Prudnik, dn. 06.06.2024 r.

Przetarg nieograniczony na wapno węglanowe wraz z usługą rozsiewania

Przetarg nieograniczony

 Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert  

na wapno węglanowe wraz z usługą rozsiewania

lp.

Nazwa środka ochrony roślin/nawozu

ilość

jednostka miary

1

WAPNO WĘGLANOWE

OK. 600

TON

2

AREAL

OK. 300

HA

Termin wykonania usługi: lipiec-sierpień 2024 r. (dokładny termin ustalony zostanie po wyborze oferty).

 1. Oferty należy złożyć osobiście do biura Zarządu Spółki lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera do biura Zarządu, ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 Prudnik - w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa wapnowania” do dnia 18.06.2024 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu do biura zarządu)
 2. W ofertach należy ująć, co najmniej następujące dane:
  • dane z CEDiEG wraz z załączeniem jego wypisu oraz kontakt telefoniczny,
  • oferowaną cenę zarówno netto, jak i brutto, z uwzględnieniem wartości oleju napędowego,
  • rodzaj sprzętu, którym będzie wykonywana usługa,
  • oświadczenie   zapewniające,  że  usługa   będzie  wykonywana osobiście,   bez korzystania z pomocy podwykonawców,
  • oświadczenie zapewniające, że oferent przystąpi do realizacji usługi niezwłocznie po  stosownej informacji od zlecającego,
  • termin zapłaty należności za wykonanie usługi,
  • zapewnienie podpisania umowy na wykonanie usługi w przypadku wyboru oferty oferenta,
  • przedłożenie projektu umowy na wykonanie usługi.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 19.06.2024r. przez powołaną przez Zarząd Komisję. Wybrany oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony w drodze telefonicznej, celem ustalenia terminu zawarcia stosownej umowy.
 4. Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki.
 5. Postępowanie niniejsze nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez wyboru oferenta, jak i też prawo do jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a nadto prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem.

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.

Prudnik, dn. 10.06.2024 r.