Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę nawozów

Przetarg nieograniczony

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż i dostawę nawozów 

lp.

Nazwa środka ochrony roślin/nawozu

ilość

jednostka miary

1

ZAKSAN

Ok. 500

TON

2

MOCZNIK 46%

Ok. 200

TON

3

SÓL POTASOWA

Ok. 200

TON

4

SUPERFOSFAT FOSDAR

Ok. 200

TON

Możliwość uwzględnienia w ofercie nawozów wieloskładnikowych.

Dostawa: po złożeniu zamówienia termin i miejsce zostanie uzgodniony telefonicznie.

W przypadku składania zamówienia zastrzega się możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/-

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 29.06.2023r. do godz. 12:00

Oferta powinna zawierać proponowany termin płatności, z uwzględnieniem jak najdłuższego jego okresu oraz wyszczególnione koszty oprocentowania miesięcznego.

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź osobiście w biurze Zarządu Spółki.

1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.

2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Prudnik, dn. 22.05.2023 r.

Przetarg nieograniczony na wapno węglanowe wraz z usługą rozsiewania

Przetarg nieograniczony

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony

na wapno węglanowe wraz z usługą rozsiewania

lp.

Nazwa środka ochrony roślin/nawozu

ilość

jednostka miary

1

WAPNO WĘGLANOWE

OK. 800

TON

2

AREAL

OK. 400

Ha

 

Termin wykonania usługi: lipiec-sierpień 2023 r.

 1. Oferty należy przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź osobiście w biurze Zarządu Spółki do dnia 02.06.2023 r. do godz. 1400
 2. W ofertach należy ująć, co najmniej następujące dane:
  • dane z CEDiEG wraz z załączeniem jego wypisu oraz kontakt telefoniczny,
  • oferowaną cenę zarówno netto, jak i brutto, z uwzględnieniem wartości oleju napędowego,
  • rodzaj sprzętu, którym będzie wykonywana usługa,
  • oświadczenie   zapewniające,  że  usługa   będzie  wykonywana osobiście,   bez korzystania z pomocy podwykonawców,
  • oświadczenie zapewniające, że oferent przystąpi do realizacji usługi niezwłocznie po  stosownej informacji od zlecającego,
  • termin zapłaty należności za wykonanie usługi,
  • zapewnienie podpisania umowy na wykonanie usługi w przypadku wyboru oferty oferenta,
  • przedłożenie projektu umowy na wykonanie usługi.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 03.06.2023r. przez powołaną przez Zarząd Komisję. Wybrany oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony w drodze telefonicznej, celem ustalenia terminu zawarcia stosownej umowy.
 4. Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki.
 5. Postępowanie niniejsze nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez wyboru oferenta, jak i też prawo do jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a nadto prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem.

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.

Prudnik, dn. 22.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe na nasiona lucerny i mieszanki gorzowskiej

Zapytanie o cenę

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. zwraca się z prośbą

o nadsyłanie ofert cenowych na nasiona lucerny i mieszanki gorzowskiej

I. Nasiona lucerny: Ilość ok. 1100 kg

II. Nasiona mieszanki gorzowskiej Ilość ok. 5000 kg

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 02.06.2023r. do godz. 14:00

DOSTAWA: początek lipca 2023 r.

MIEJSCE DOSTAWY: po awizacji i uzgodnieniu telefonicznym

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.

2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Prudnik, dn. 22.05.2023 r.