Artykuły

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca skomasowana w Wierzbcu (obory z krowami mlecznymi ok. 700 szt), w Łące Prudnickiej (młodzież bydła), w Chocimiu (konie), z jednoczesnym przeznaczeniem gruntów o mniejszym wskaźniku bonitacji w rejonie tych gospodarstw na produkcję roślin paszowych przeznaczonych do produkcji zwierzęcej, zlokalizowano również w tym miejscu magazyn zbożowy (silosy) wraz z czyszczalnią i suszarnią z możliwością magazynowania  obecnie ok. 6500 ton, a docelowo 11000 ton zbóż. Baza sprzętowa zorganizowana  w warsztacie pod kątem produkcji roślinnej  prowadzonej na glebach o najwyższej jakości, głównie w gospodarstwach Dobroszowice, Olszynka i Górka, a także na najlepszych glebach pozostałych gospodarstw

Spółka gospodaruje na ok. 2465 ha gruntów.

¨      uprawa zbóż tj. pszenicy, jęczmienia, owsa

¨      uprawa kukurydzy ziarnowej i na kiszonkę

¨      uprawa rzepaku

¨      uprawa buraków cukrowych

 Aktualnie do sprzedania posiadamy:

1. Pszenicę konsumpcyjną o parametrach:

białko powyżej 14%,

wyrównanie powyżej 80%

gęstość około 76%

liczba opadania powyzej 220 sek

wilgotność do 14,5%