Budowa płyty obornikowej z utwardzeniem terenu przy stajni sportowej na terenie gospodarstwa CHOCIM

Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku
ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 PRUDNIK, tel./fax (77) 436 32 06

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pt.
„Budowa płyty obornikowej z utwardzeniem terenu przy stajni sportowej na terenie gospodarstwa CHOCIM”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ). SIWZ wraz z projektem umowy, dokumentacją techniczną i przedmiarem robót można pobrać na stronie internetowej Spółki – www.skprudnik.eu (zakładka PRZETARGI/ZAPYTANIA dział AKTUALNE PRZETARGI). Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.


Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
c) wniesienie wadium w wysokości 3.000,00zł (słownie: trzy tysiace złotych i zero groszy) płatne przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego 98 1050 1490 1000 0022 6978 4530, z zaznaczeniem celu wpłaty.


Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w Zarządzie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018r. do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG – Płyta obornikowa CHOCIM”.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.05.2018r. o godzinie 12.30, bez udziału oferentów. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną na email.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Pan Lesław TOKARZ, tel./fax (+48) 77 436 32 06, zaś w sprawach technicznych pan Witold ISALSKI (+48) 605 36 09 08.

 

SIWZ - CHOCIM Płyta obornikowa

Załączniki ZIP

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane            w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb

Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności      portalu pod    adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych

wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się                     z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając   i          instalując       wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl