Oferta

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o

Spółka prowadzi hodowlę zarodową dwóch gatunków zwierząt gospodarskich, tj. hodowla koni; reproduktorów dla Stad Ogierów, koni o uzdolnieniach skokowych, klaczy na remont stada podstawowego oraz hodowla bydła mlecznego ras: Polskiej Holsztyno-Fryzyjskiej odmiany czerwono-białej i Polskiej Czerwono-Białej /ZR/-hodowla zachowawcza.
Zajmujemy się produkcja zwierzęcą i roślinną, uprawą zbóż; pszenicy, jęczmienia, owsa oraz uprawą rzepaku kukurydzy i buraków cukrowych.