O nas

       Stadnina Koni Prudnik jako przedsiębiorstwo państwowe została zorganizowana z dniem 1 lipca 1968 roku po wydzieleniu części gospodarstw ze Stadniny Koni Moszna.

Z dniem 5 listopada 1992 roku Stadnina Koni Prudnik decyzją Ministra Rolnictwa została zlikwidowana i przejęta przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie jako gospodarstwo skarbowe.

W dniu 19 stycznia 1994 roku po wydzieleniu części majątku z gospodarstwa skarbowego, w Sądzie Gospodarczym w Opolu została zarejestrowana Spółka pod nazwą Stadnina Koni Prudnik Spółka  z o.o., która swoją działalność gospodarczą rozpoczęła w dniu   1 luty 1994 roku.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 2003r Spółka została zakwalifikowana do spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dala gospodarki narodowej.

Struktura organizacyjna Spółki:

-          produkcja zwierzęca skomasowana w Wierzbcu (obory z krowami mlecznymi ok. 700 szt), w Łące Prudnickiej (młodzież bydła), w Chocimiu (konie), z jednoczesnym przeznaczeniem gruntów o mniejszym wskaźniku bonitacji w rejonie tych gospodarstw na produkcję roślin paszowych przeznaczonych do produkcji zwierzęcej, zlokalizowano również w tym miejscu magazyn zbożowy (silosy) wraz z czyszczalnią i suszarnią z możliwością magazynowania  obecnie ok. 6500 ton, a docelowo 11000 ton zbóż

-          baza sprzętowa zorganizowana  w warsztacie pod kątem produkcji roślinnej  prowadzonej na glebach o najwyższej jakości, głównie w gospodarstwach Dobroszowice, Olszynka i Górka, a także na najlepszych glebach pozostałych gospodarstw

Spółka gospodaruje na ok. 2465 ha gruntów.

Spółka prowadzi hodowlę zarodową dwóch gatunków zwierząt gospodarskich, tj. hodowla koni i hodowla bydła mlecznego.

Na działalność produkcyjną i usługową Spółki składają się:

       w produkcji zwierzęcej

¨  hodowla koni

-  produkcja reproduktorów dla Stad Ogierów w celu zachowania najlepszej puli genowej  w zasobach ANR.

-  hodowla koni o uzdolnieniach skokowych, wyróżniających się dobrym ruchem, przydatnych do trzech podstawowych dyscyplin sportowych, tj: skoków przez przeszkody, ujeżdżania i WKKW.

-  produkcja klaczy na remont stada podstawowego.

¨  hodowla i chów bydła ras:

-  polskiej holsztyno-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej

-  polskiej czerwono-białej /ZR/-hodowla zachowawcza

        w produkcji roślinnej

¨  uprawa zbóż tj. pszenicy, jęczmienia, owsa

¨  uprawa kukurydzy ziarnowej i na kiszonkę

¨  uprawa rzepaku

¨  uprawa buraków cukrowych

        Spółka prowadzi również działalność usługową w zakresie

¨  nauki jazdy konnej

¨  konnych jazd rekreacyjnych

Przy Stadninie Koni Prudnik działa Ludowy Klub Jeździecki OLIMP Prudnik, gdzie sprawdzane są cechy sportowe koni oraz umiejętności jeździeckie zawodników.