Klub OLIMP

 

Lista koni do sprzedaży w zakładce: oferta/konie na sprzedaż

 

Odznaki Jeździeckie

Już w lutym 2016r pierwsze egzaminy na odznaki jeździeckie. Koniec ferii zimowych (13.02.2016r godz. 10.00) to najlepsza okazja szczególnie dla naszych milusińskich do podjęcia wyzwania i zdobycia Powszechnej Odznaki Jeździeckiej. Tydzień później 20.02.2016r. godz. 10.00 to termin egzaminu na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką. Szczegóły już wkrótce. 

 

 

        Zawodnicy reprezentujący LKJ OLIMP Prudnik

w sezonie 2016

 

1. Piotr Tokarczyk - kategoria wiekowa - senior, konkurencja: wkkw, skoki

2. Aleksandra Pilatowicz - kategoria wiekowa - senior, konkurencja: wkkw, skoki

3. Iga Szpak - kategoria wiekowa - senior, konkurencja: skoki

4. Ewelina Tokarczyk - kategoria wiekowa - senior, konkurencja: wkkw, skoki

 

 

PROPOZYCJE

II kwalifikacja

Pucharu Śląska Opolskiego 

Regionalne Zawody

W Skokach przez Przeszkody

1.    Organizator: 

-          Ludowy Klub Jeździecki „OLIMP” Prudnik,     48-200 Prudnik  ul. Jesionkowa 2     e-mail – stadnina@skprudnik.eu  tel./fax. 77 436 32 06

-          Stadnina Koni Prudnik Spółka  z o.o.  48-200 Prudnik  ul. Poniatowskiego 3A

e-mail – stadnina@skprudnik.eu tel./fax. 77 436 32 06, www.skprudnik.eu

 1. 2.       Miejsce zawodów: -  Stadnina Koni Prudnik - Chocim
 2. 3.       Termin zawodów: 30.07.2016 r. (sobota)
 3. 4.        Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów: Jarosław Kajca

Obsługa komputerowa: Lesław Tokarz – 509 915 485

Biuro Zawodów: Łucja Urbańska – 509 915 489

WARUNKI OGÓLNE:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i regulaminem Pucharu Śląska Opolskiego.

OSOBY OFICJALNE:

Skład komisji sędziowskiej:

Sędzia Główny PZJ: Natalia Gruszka

Sędzia WZJ: Anna Młyńczyk

Członek Komisji Sędziowskiej: Łukasz Małek

Komisarz: Sebastian Gruszka

Spiker zawodów:Andrzej Cieślak

Gospodarz toru: Dariusz Świderski

Lekarz weterynarii: Zbigniew Wysiecki

 UDZIAŁ:

Kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ, oraz zaproszeni goście.

Liczba zawodników i Klubów/Sekcji ograniczona do 120 koni o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 120 koni organizator ma prawo do ograniczenia przyjęć i utworzenia listy rezerwowych.

WARUNKI TECHNICZNE

Zawody otwarte – plac o wymiarach 60x50m (podłoże - piasek kwarcowy)

Rozprężalnia – plac o wymiarach 20x62 m (podłoże - piasek kwarcowy)

WARUNKI UDZIAŁU

Zawodnicy – na własny koszt

Luzacy – na własny koszt

Konie – koszty transportu pokrywają delegujący.

ZGŁOSZENIA

 Organizator przyjmuje zgłoszenia za pomocą panelu zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zawodykonne.com   do dnia: 28.07.2016r do godz. 19ºº.

 Zgłoszenia drogą e-mailową będą obciążone dodatkową opłatą wynoszącą 20,00 zł od konia.

Zgłoszenia po terminie - Organizator ma prawo nie przyjęcia na zawody zawodników - koni, które nie zostały zgłoszone w terminie. Organizator w miarę możliwości może przyjąć dodatkowych zawodników-konie zgłoszone po terminie za dodatkową opłatą 25,00 zł od konia.

Informacje o rezygnacji ze startów należy podać organizatorowi najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego starty.

Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną za zgodą Sędziego Głównego w dniu zawodów  pobierana będzie opłata w wysokości 20,00 zł.

Opłaty

Opłata organizacyjna – od konia (w tym 5,- zł opłata na działalność statutową OZJ).

Startowe – wg tabeli od konia za każdy konkurs

Opłata

organizacyjna

Opłata organizacyjna

Startowe do konkursu

Startowe do konkursu

Startowe do konkursu

Startowe do konkursu

Startowe do konkursu

Startowe do konkursu

Panel zgłoszeniowy

Zgłoszenia e-mailem

Klasa  LL konkurs nr 1

Klasa L konkurs nr 2

Klasa  P konkurs nr 3

Klasa P Derby

Konkurs nr 4

Klasa N konkurs nr 5

Klasa N

konkurs nr 6

65,00  zł

85,00 zł

5,00 zł/za każdy start

5,00 zł/za każdy start

15,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

 

Opłaty  wpisowe i startowe należy  dokonać  przelewem  na  konto   LKJ „OLIMP”   Prudnik  w  BS  Prudnik   Nr   24 8905 0000 2000 0020 6617 0001 lub w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem pierwszego konkursu w którym zawodnik bierze udział. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz  konie będą skreślani z list startowych.

Boksy – liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie dokonania przedpłaty na konto do dnia 28.07.2016r.) – opłata  80,-

Nagrody:

PULA NAGRÓD FINANSOWYCH - 2750,00 zł:

Konkurs nr 3 kl. P   Nagrody: I m-ce – 200 zł, II m-ce  – 150 zł, III m-ce – 100 zł

Konkurs nr 4 Derby kl. P- Nagrody: I m-ce – 600 zł, II m-ce  – 400 zł, III m-ce – 200 zł

Konkurs nr 5 kl. N  Nagrody: I m-ce – 250 zł, II m-ce – 150 zł, III m-ce – 100 zł

Konkurs nr 6 kl. N  Nagrody: I m-ce – 300 zł, II m-ce – 200 zł, III m-ce – 100 zł

Konkurs nr 2S kl. L – nagroda rzeczowa Rower Turystyczny

W przypadku małej ilości zgłoszonych koni nagrody pieniężne zostaną wypłacone według następującej zasady:

 1. 1.        Konkurs nr 3,5,6:

-          do 10 koni w konkursie – za I m-ce,

-          11-15 koni w konkursie – za I i II m-ce,

-          powyżej 15 koni według propozycji

 1. 2.      konkurs nr 4 -  DERBY:

-          do 6 koni w konkursie – za I m-ce,

-          od 7 do 10 koni w konkursie – za I i II m-ce,

-          powyżej 10 koni w konkursie – według propozycji  

DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE 

Wymagana dokumentacja dla koni: paszport konia z aktualnymi szczepieniami wg przepisów PZJ, bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren Stadniny w Chocimiu.

Dokumentacja dla Klubów/Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami  PZJ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.

Listy startowe do wglądu od dnia 29.07.2016 r. od godz. 1900  na stronie https://zawodykonne.com/zawody/skprudnik/6 , www.skprudnik.eu

PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA      30.07. 2016 r.  Godz.  10.00  

Godz. 1000   Konkurs nr T-1 – Towarzyski (60 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

                     Konkurs nr T-2 – Towarzyski (80 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1 

Warunki udziału w zawodach towarzyskich - zawodnicy bez licencji lub z licencją posiadający aktualne badanie lekarskie z przychodni sportowej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Niepełnoletni – dodatkowo zgoda rodziców na udział w zawodach .

Konie – minimum 4-letnie z ważnymi badaniami i szczepieniami.

Godz. 1100  rozpoczęcie konkursów

Konkurs Nr 1 Kl. „LL” -  (90 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

Konkurs Nr 2 Kl. „L” (I kwalifikacja PŚO kategoria OPEN) -  (100 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

Konkurs Nr 2S Kl. „L” specjalny „Koń i Rower”

Konkurs Nr 3 Kl. „P” - (110 cm) zwykły bez rozgrywki –  Art. 238.2.1

Konkurs Nr 4 Kl. „P” (I kwalifikacja PŚO kategoria DERBY)  – Derby (110 cm) Art. 277.1, , ustalenie wyników wg tabeli A – Art. 238.2.1 bez rozgrywki (dystans 1000-1300m, ilość przeszkód 16)

Konkurs Nr 5 Kl. „N”  - (120 cm) dwufazowy Art. 274.5.3

Konkurs Nr 6 Kl. „N” (I kwalifikacja PŚO kategoria PROFI) -  (120 cm) zwykły bez rozgrywki –  Art. 238.2.1

Konkurs Nr 2S Kl. „L” specjalny „Koń i Rower” – konkurs na czas 8 przeszkód (4 + rower po wyznaczonej trasie + 4) o wysokości 100 cm. Nagrodą w konkursie Rower Turystyczny. Para koń – zawodnik może startować tylko 1 raz, startowe do konkursu 30,00 zł 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

-          Dla zwycięskich par przewidziane są flot’s

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez OZJ  Opole.

 

 

PROPOZYCJE

I kwalifikacja

Pucharu Śląska Opolskiego

Regionalne Zawody

W Skokach przez Przeszkody

1.    Organizator: 

-          Ludowy Klub Jeździecki „OLIMP” Prudnik,     48-200 Prudnik  ul. Jesionkowa 2     e-mail – stadnina@skprudnik.eu  tel./fax. 77 436 32 06

-          Stadnina Koni Prudnik Spółka  z o.o.  48-200 Prudnik  ul. Poniatowskiego 3A

e-mail – stadnina@skprudnik.eu tel./fax. 77 436 32 06

-     Stowarzyszenie SILESIANA  45-709 Opole, ul. Ściegiennego 1/3

 1. 2.       Miejsce zawodów: -  Stadnina Koni Prudnik - Chocim
 2. 3.       Termin zawodów:09.05.2015 r. (sobota)
 3. 4.        Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów: Krzysztof Pieroń

Sekretarz zawodów: Lesław Tokarz – 509 915 485

Biuro Zawodów: Łucja Urbańska – 509 915 489

WARUNKI OGÓLNE:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i regulaminem Pucharu Śląska Opolskiego.

OSOBY OFICJALNE:

Skład komisji sędziowskiej:

Sędzia Główny PZJ: Natalia Gruszka

Sędzia WZJ: Ewa Puzio

Członek Komisji Sędziowskiej: Małgorzata Rzepka

Komisarz: Sebastian Gruszka

Spiker zawodów:Grzegorz Jasiczek

Gospodarz toru: Dariusz Świderski

Lekarz weterynarii: Zbigniew Wysiecki

UDZIAŁ:

Kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ, oraz zaproszeni goście.

Liczba zawodników i Klubów/Sekcji bez ograniczeń

WARUNKI TECHNICZNE

Zawody otwarte – plac o wymiarach 60x50m (podłoże - piasek kwarcowy)

Rozprężalnia – plac o wymiarach 20x62 m (podłoże - piasek kwarcowy)

WARUNKI UDZIAŁU

Zawodnicy – na własny koszt własny

Luzacy – na własny koszt własny

Konie – koszty transportu pokrywają delegujący.

ZGŁOSZENIA

Zawodników i koni należy przesyłać na oficjalnych drukach PZJ w terminie do dnia: 06.05.2012r do godz. 15ºº na adres Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o.   tel./fax. 77 436 32 06    e-mail – stadnina@skprudnik.eu

Opłata organizacyjna – 65,- zł od konia za jeden dzień zawodów (w tym 5,- zł opłata na działalność statutową OZJ).

Startowe do konkursów i nagrody:

Konkurs nr 3 kl. P – 10 zł    -     Nagrody: I m-ce – 250 zł, II m-ce  – 150 zł, III m-ce – 100 zł

Konkurs nr 5 kl. N – 15 zł   -     Nagrody: I m-ce – 400 zł, II m-ce – 300 zł, III m-ce – 200 zł

Konkurs nr 6 kl. N – 20 zł   -     Nagrody: I m-ce – 500 zł, II m-ce – 400 zł, III m-ce – 300 zł

Konkurs Derby – 30 zł      -     Nagrody: I m-ce – 1500 zł, II m-ce – 1000 zł, III m-ce – 500 zł,             IV m-ce – 200 zł

Nagrody: PULA NAGRÓD - 5800,00 zł:

 1. 1.        W przypadku małej ilości zgłoszonych koni nagrody pieniężne zostaną wypłacone według następującej zasady:
  1. 1.        Konkurs nr 3,5,6:

-          do 10 koni w konkursie – za I m-ce,

-          11-15 koni w konkursie – za I i II m-ce,

-          powyżej 15 koni według propozycji

 1. 2.      konkurs nr 4 -  DERBY:

-          do 6 koni w konkursie – za I m-ce,

-          od 7 do 10 koni w konkursie – za I i II m-ce,

-          powyżej 10 koni w konkursie – według propozycji

Opłaty  należy  dokonać  przelewem  na  konto   LKJ „OLIMP”   Prudnik  w  BS  Prudnik   Nr   24 8905 0000 2000 0020 6617 0001 lub w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursów. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz  konie będą skreślani z list startowych.

Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż ww. terminie pobierana będzie opłata w wysokości 20.00zł.

Za konie zgłoszone po w/w  terminie pobierana będzie  opłata organizacyjna w wysokości – 85,- zł,

Boksy – liczba miejsc ograniczona (tylko dla ogierów o pozostałych decyduje kolejność zgłoszeń) – opłata  80,- zł,

Stanowiska – bez ograniczeń – opłata 30,- zł. za całe zawody

Informacje o rezygnacji ze startów należy podać organizatorowi najpóźniej do godz 18:00 dnia poprzedzającego starty.

DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE

Wymagana dokumentacja dla koni: paszport konia z aktualnymi szczepieniami wg przepisów PZJ, bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren Stadniny w Chocimiu.

Dokumentacja dla Klubów/Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami  PZJ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.

Listy startowe do wglądu od dnia 08.05.2015 r. od godz. 1300  na stronie www.skprudnik.eu

PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA      09.05. 2015 r.  Godz.  10.00

Godz. 1000  Konkurs nr T-1Towarzyski (60 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

                     Konkurs nr T-2 – Towarzyski (80 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

Warunki udziału w zawodach towarzyskich - zawodnicy bez licencji lub z licencją posiadający aktualne badanie lekarskie z przychodni sportowej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Niepełnoletni – dodatkowo zgoda rodziców na udział w zawodach .

Konie – minimum 4-letnie z ważnymi badaniami i szczepieniami.

Godz. 1100  rozpoczęcie konkursów

Konkurs Nr 1 Kl. „LL” -  (90 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

Konkurs Nr 2 Kl. „L” (I kwalifikacja PŚO kategoria OPEN) -  (100 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1

Konkurs Nr 3 Kl. „P” - (110 cm) o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art.269.5

Konkurs Nr 4 Kl. „P” (I kwalifikacja PŚO kategoria DERBY) – Derdy (110 cm) Art. 277.1, , ustalenie wyników wg tabeli A – Art. 238.2.1 bez rozgrywki (dystans 1000-1300m, ilość przeszkód 16)

Konkurs Nr 5 Kl. „N” - (120 cm) dwufazowy Art. 274.5.3

Konkurs Nr 6 Kl. „N” (I kwalifikacja PŚO kategoria PROFI)-  (120 cm) zwykły bez rozgrywki –  Art. 238.2.1

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

-          Dla zwycięskich par przewidziane są flot’s

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez OZJ  Opole.

 

Regulamin

Pucharu Śląska Opolskiego

 1. 2.        Puchar Śląska Opolskiego – zwany dalej Pucharem jest imprezą cykliczną, składającą się z dwóch zawodów kwalifikacyjnych i Finału rozgrywanych na terenie Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o.
 2. 3.        Puchar rozgrywany jest w trzech kategoriach

-           OPEN – w klasie L/L-1,

-           PROFI – w klasie N/N-1,

-           DERBY – w klasie P.

 1. 4.        Terminy kwalifikacji i finału:

-           I kwalifikacja – 9.05.2015r.

-           II kwalifikacja – 20.06.2015r

-           Finał – 08.08.2015r.

 1. 5.        Warunkiem udziału w Finale jest ukończenie przynajmniej jednego konkursu kwalifikacyjnego w danej kategorii z wynikiem:

-           kategoria OPEN – do 8 pkt. karnych (do kwalifikacji wliczany jest pod uwagę pierwszy przejazd pary koń-zawodnik w konkursie,

-           kategoria PROFI – do 8 pkt. karnych,

-           kategoria DERBY – ukończenie konkursu.

 1. 6.        Wyniki konkursów kwalifikacyjnych nie wliczają się do wyniku Finału.
 2. 7.        Finał Pucharu Śląska Opolskiego rozgrywany będzie jako:

-           kategoria OPEN – konkurs klasy L-1 z trafieniem w normę czasu (o I miejsce w przypadku uzyskania jednakowego wyniku (punkty karne i czas) zostanie rozegrana rozgrywka na zasadzie konkursu zwykłego,

-           kategoria PROFI – konkurs dwunawrotowy  N-1. W drugim nawrocie prawo startu ma 10 najlepszych par po pierwszym nawrocie,

-           kategoria DERBY – na zasadach konkursów kwalifikacyjnych.

 1. 8.        W Finale zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach.

-           OPEN i DERBY,

-           PROFI i DERBY (udział konia w konkursie dwunawrotowym w obu nawrotach wyczerpuje prawo startu konia w konkursie DERBY).

 1. 9.        W Finale  OPEN i PROFI zawodnik może wystartować na maksymalnie 3 koniach w każdej kategorii, a w Finale DERBY na maksymalnie 2 koniach.
 2. 10.    Pula nagród w konkursach kwalifikacyjnych:

-           kategoria OPEN – nagrody rzeczowe

-           kategoria PROFI – 1200 zł: I m-ce – 500 zł. II m-ce  - 400 zł. III m-ce – 300 zł,

-           kategoria DERBY – 3200 zł: I m-ce – 1500 zł. II m-ce  - 1000 zł. III m-ce – 500 zł, IV m-ce – 200 zł.

 1. 11.    Pula nagród w Finale:

-           kategoria OPEN – 1200 zł: I m-ce – 500 zł. II m-ce  - 400 zł. III m-ce – 300 zł,

-           kategoria PROFI – 1800 zł: I m-ce – 800 zł. II m-ce  - 600 zł. III m-ce – 400 zł,

-           kategoria DERBY – 4600 zł: I m-ce – 2000 zł. II m-ce  - 1500 zł. III m-ce – 700 zł, IV m-ce – 400 zł.

 1. 12.    W przypadku małej ilości zgłoszonych koni w kwalifikacjach lub w Finale nagrody pieniężne zostaną wypłacone według następującej zasady:
  1. 1.       kategoria OPEN i PROFI:

-          do 10 koni w konkursie – za I m-ce,

-          11-15 koni w konkursie – za I i II m-ce,

-          powyżej 15 koni – według regulaminu i propozycji

 1. 2.      w kategorii DERBY:

-          do 6 koni w konkursie – za I m-ce,

-          od 7 do 10 koni w konkursie – za I i II m-ce,

-          powyżej 10 koni w konkursie – według regulaminu i propozycji  

Komitet Organizacyjny

Pucharu Śląska Opolskiego

 

 

 

Ilwita - II Wice Mistrzem Polski Młodych Koni w kategorii koni 4-letnich 

W dniach 19-21.09.2014r w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie odbyły się MPMK w WKKW. Duży sukces odniosła 4 letnia Ilwita dosiadana przez Aleksandrę Pilatowicz zajmując III miejsce w kategorii koni  4-letnich. W kategorii tej wystartowały także dwa ogiery  Juwit i Rowitto pod Piotrem Tokarczykiem zajmując odpowiednio VIII i IX miejsce. W kategorii koni 5 letnich klacz Wissa pod Aleksandrą Pilatowicz oraz ogier Lucier pod Piotrem Tokarczykiem zajeli miejsca VI-VII z takim samym wynikiem końcowym, a ogier Eulamar pod Piotrem Tokarczykiem zajął miejsce VIII.  Tym dobrym występem w MPMK zakończył się udany sezon w WKKW dla naszych młodych koni. Przed nami sezon halowy w skokach przez przeszkody - przygotowania do niego ruszają pełna parą, a wraz z nimi inna, także nowa stawka koni .

Aktualności

W dniach 1-3.08.2014 wyjazdem na CNC Strzegom rozpoczynamy ostatni okres kwalifikacji i przygotowań do Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW. Stawkę dotychczasowych koni w tej konkurencji uzupełnią córki ogiera Wiwat,  4-letnie klacze Irwita i Ilwita.

Sukcesy prudnickiej hodowli na Festiwalu Jeździeckim w Baborówku

W dniach 18-20.07.2014 na międzynarodowych zawodach w WKKW najtrudniejszy konkurs tych zawodów - CCI** wygrał prudnickiej hodowli małopolski wał. Jak Chef (Chef Supreme xx\Juka m/Bonaparte m)/2005 doskonale przeprowadzonym przez Kamila Rajnerta.  W drugim konkursie dwugwiazdkowym CIC** drugie miejsce zdobył naszej hodowli wał. Senior sp. (Rytm han.\Segowia sp/Genius han.)/2003. pod Janem Kamińskim.

Właścicielom i zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na prudnickich koniach.

Wyniki: http://www.swiatkoni.pl/media/events/documents/wyniki_baborowko_niedziela.pdf

 

 

Filmy z przejazdów na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCh6rx2dUVrx9Bs63RiN8Vvw

Życzymy kolejnych sukcesów.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Pani Katarzyny Wiszowaty z zawodów w Jaroszówce w zakładce galeria - konie oraz na Świecie Koni obszerne galerie z CNC Strzegom i Jaroszówka.  

http://www.swiatkoni.pl/gallery/1899,wkkw-strzegom-6042014.html

http://www.swiatkoni.pl/gallery/1903,wkkw-jaroszowka-12042014.html

http://www.swiatkoni.pl/gallery/1906,wkkw-jaroszowka-12042014-cz-2.html

 

 

        Zawodnicy reprezentujący LKJ OLIMP Prudnik w sezonie 2015

1. Piotr Tokarczyk- kategoria wiekowa - senior, konkurencja: wkkw, skoki

2. Aleksandra Pilatowicz - kategoria wiekowa - senior, konkurencja: wkkw, skoki

    

 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane            w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb

Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności      portalu pod    adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych

wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się                     z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając   i          instalując       wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl