Dostawa mat dla krów do udojni w WIERZBCU

    Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku

ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 PRUDNIK, tel./fax (77) 436 32 06

Dostawa mat dla krów do ułożenia w udojni,

w kompleksie produkcyjnym w gospodarstwie WIERZBIEC

Zasady i warunki realizacji roboty budowlanej - wykonanie wymiany ogrodzenia bazy warsztatowo-magazynowej przy ul. Soboty w Prudniku, określone są w „Zapytaniu o cenę” (ZC). ZC można pobrać na stronie internetowej Spółki – www.skprudnik.eu . Nie przewiduje się wydania materiałów ZC w formie papierowej.

Ustala się następujące warunki przystąpienia do postępowania w trybie ZC:

a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w ZC i przyjmuje je bez zastrzeżeń

b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonych w ZC

Składający zapytanie nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w Zarządzie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016r. do godziny 1400, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa mat dla krów do ułożenia w udojni, w kompleksie produkcyjnym w gospodarstwie WIERZBIEC”.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Składającego zapytanie w dniu 3.10.2016r. o godzinie 1200.

Składający zapytanie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Składający zapytanie pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składający zapytanie zastrzega sobie dodatkowo prawo:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Postępowanie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Pan Witold ISALSKI (+48) 605 36 09 08.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 forularz oferty

2. Załącznik nr 2 rysunek ksztłtu posadzki

3. Zapytanie o cenę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane            w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb

Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności      portalu pod    adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych

wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się                     z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając   i          instalując       wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl