Pod patronatem

 

 men lewe z godłem

 

 

Patronat medialny

TVP

 

Do pobrania: Propozycje zawodów

 

 

Przetarg archiwalny

Zapytanie o cenę na dostawę śruty sojowej

Zapytanie o cenę
Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. z/s w Prudniku zwraca się z prośbą
o nadsyłanie ofert cenowych na:

Dostawę śruty sojowej w ilości  25 ton.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 17.05.2019 r.

Płatność 14 dni od wpłynięcia faktury do dyrekcji spółki przy ulicy Poniatowskiego 3A lub termin wydłużony.
Oferty należy przesłać e-mailem na adres: stadnina@skprudnik.eu
1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 512082334 Pan Mariusz Jagielnicki.
2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

 

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu

Zarząd Stadniny Koni Prudnik Spółka z o.o.
48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 3A, tel./fax 77 4363206

organizuje w dniu 20.03.2019r. o godz 11.00

ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu

 

Lp. Nazwa sprzętu szt. cena wywoławcza netto
1 Przyczepa rolnicza 3PTS12 1 5.000
2 Rozsiewacz nawozów RSM1050 1 5.000
3 Rozsiewacz wapna RCW3 1 1.000
4 Samochód osobowy SUZUKI Ignis 1 600
5 Sprężarka poj. 0,18 m3 4 300 za 1 szt.
6 Silnik elektryczny 11 KW z motoreduktorem 1 3.000
7 Silnik elektryczny 8 KW z motoreduktorem 1 1.000
8 Kpl. felg poszerzanych do U1614 1 1.200
9 Rury i kolanka ocynkowane Ø250 mm x 2 zł za 1 kg

1. Sprzęt można oglądać w warsztacie SK Prudnik (rury i kolanka w Wierzbcu) w dni pracujące w godzinach 8.00-14,30.
2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Stadniny Koni Prudnik Spółka z o.o. w Prudniku ING Bank Śląski Nysa 98 1050 1490 1000 0022 6978 4530 lub w kasie Zarządu Spółki najpóźniej do godziny 10.00 w dniu przetargu.
3. Zwrot wadium nastąpi w dniu przetargu lub wadium zostanie zaliczone w poczet ceny wylicytowanego sprzętu.
4. Termin zapłaty i termin odbioru zakupionego sprzętu ustala się na 7 dni od dnia przetargu.
5. Podana cena jest ceną netto i w razie wylicytowania sprzętu cena nabycia zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%.
6. Przetarg odbędzie się w budynku Zarządu Spółki - Prudnik ul. Poniatowskiego 3A.
7. Sposób przeprowadzenia przetargu nastąpi zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem sprzedaży i zakupu towarów i usług, sprzętu i innych ruchomości oraz nieruchomości”, który jest dostępny do wglądu w Zarządzie Spółki.
8. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu lub wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Pisemny przetarg nieograniczony na dostawę nowego agregatu talerzowego

ogoszenie agregat talerzowy 1

ogoszenie agregat talerzowy 2

Pisemny przetarg nieograniczony na dostawę nowej prasy zbierającej Claas Quadrant 5300

Page1Page2

Pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rolniczego

Prudnik, dnia 24.01.2019r.

 

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. w Prudniku
ul. Poniatowskiego 3 a, 48-200 Prudnik, tel/fax 774363206

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rolniczego

1.Nowej przyczepy ciągnikowej do przewozu materiałów sypkich
2.Nowej przyczepy ciągnikowej do przewodu beli
3.Nowego agregatu talerzowego
4.Nowej prasy do słomy
5.Nowego wozu asenizacyjnego - beczkowozu

I.Warunki dotyczące nowego sprzętu:

•Oferowana do sprzedaży nowa przyczepa do przewozu materiałów sypkich winna spełniać następujące parametry techniczne:
1.Dopuszczalna ładowność technologiczna w przedziale od 24 000 do 26 000 kg.
2.Zaczep dyszla oczkowy lub kulowy od 32 000 do 35 000 kg.
3.Liczba osi 3 w tym skrętna oś pierwsza i trzecia.
4.Możliwości wywrotu dwustronny ( na tył i na prawą stronę).
5.Kubatura od 25 do 30 m3
6.Pomost roboczy
7.Stopa podporowa podnoszona hydraulicznie.
8.Koło zapasowe z koszem.
9.Tylna klapa otwierana hydraulicznie.
10.Prędkość konstrukcyjna w przedziale od 35 do 50 km/h.
11.Instalacja oświetlenia 12 V z bocznymi obrysówkami.

 •Oferowana do sprzedaży nowa przyczepa do przewozu bali winna spełniać następujące parametry techniczne:
1.Dopuszczalna ładowność technologiczna w przedziale od 12 500 do 14 000 kg.
2.Powierzchnia ładunkowa w przedziale od 22 do 25 m2.
3.Wysokość drobinek ( od powierzchni ładunkowej) w przedziale od 1500 do 1700 mm. Drabiny oporowe – przednie i tylne.
4.Grubość blachy podłogi od 2,5 do 5 mm.
5.Wysokość platformy od podłoża w przedziale od 990 do 1250 mm.
6.Zawieszenie: resory paraboliczne.
7.Rozstaw kół: 1 820 mm.
8.Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi.
9.Rama: prostokątna z profili otwartych.
10.Dyszel typu V z zaczepem obrotowym.
11.Układ kierowania – obrotnica kulkowa z ramą obrotową.
12.Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową.
13. Instalacja oświetlenia 12 V z bocznymi obrysówkami.

 •Oferowana do sprzedaży nowa prasa do słomy winna spełniać następujące parametry techniczne:
1.Prasa wielkogabarytowa na osi tandem.
2.Komora prasowania 1,20 x 0,90 m.
3.Od 40 do 50 uderzeń tłoka na minutę.
4.6 supłaczy.
5.Magazyn na 24 szpule sznurka.
6.Prosty szerokokątowy wałek przegubowy, 6 – częściowy.
7.Układ centralnego smarowania, automatyczny, sterowany elektrycznie.
8.Gaśnica – 6 kg lub większa.
9.Terminal obsługowy.
10.Kontrola aparatu wiążącego ze wskazaniem prawo/lewo.
11.Czujnik odkładania balotów.
12.Czujnik wilgotności materiału.
13.Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy do kierowanej osi tandem.
14.Kierowana oś tandem.
15.Osłony kół do ogumienia.
16.Zaczep kulowy.
17.Dyszel uniwersalny do zaczepu dolnego.
18.Wyrzutnik balotów.
19.Pokrywa prasowania do czujnika wilgotności.
20.Rampa balotów z min. 3 rolkami.
21.Hydrauliczne składanie rampy balotów.
22.Rotor tnący z hydraulicznie opuszczaną komorą cięcia i systemem szuflady włączania grupy noży. Liczba noży tnących w przedziale od 40 do 55 sztuk.
23.Oświetlenie.
24.Stopa podporowa składana hydraulicznie.

 •Oferowany do sprzedaży nowy wóz asenizacyjny - beczkowóz winien spełniać następujące parametry techniczne:
1.Układ jezdny – tandem.
2.Pojemność zbiornika w przedziale od 10 000 do 16 000 litrów
3.Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego.
4.Pompa o wydajności od 5500 do 8000 litrów na minutę
5.Dolny zaczep kulowy lub okowy
6.Hydraulicznie regulowana stopa podporowa
7.Hydrauliczny układ jezdny z ostatnia osią skrętną
8.Konstrukcja - samonośna
9.Uchylna łyżka rozlewowa
10.Ogumienie: 500/50 – 17
11.Zbiornik przelewowy
12.Tłumik – odzyskiwacz oleju
13.Oświetlenie
14.Właz tylny
15.Zawór pływakowy na górze zbiornika
16.Manowakuometr
17.Instalacja hamulcowa jednoprzewodowa
18.Instalacja elektryczna 12 V
19.Wałek przekaźnika mocy

 II. Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargów:
a)złożenie przez oferenta pisemnej oferty z określeniem co najmniej poniższych danych:
•proponowanego do dostawy sprzętu z określeniem jego producenta i wszystkich parametrów określonych w pkt. I,
•proponowanych cen zakupu netto i brutto,
•proponowanych terminów płatności,
•proponowanych innych form finansowania niż sprzedaż gotówkowa,
•proponowane okresy gwarancji i zasady serwisowania,

b)Oferty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Przetarg na sprzęt rolniczy……….” z nazwą sprzętu, którego oferta dotyczy (osobna oferta na każdy sprzęt) w terminie do dnia 07.02.2019r. godz. 15:00.

 III. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 11.02.2019r. bez udziału oferentów. O wyborze oferty zamawiający powiadomi wybranego oferenta.

 IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie oferowana cena lub oferowana cena i zasady finansowania, serwisowania i gwarancji zakupionego sprzętu.

 V. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 § 2 KC), o czym zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności ofert wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 VI. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
•unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów,
•dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

 VII. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 VIII. Ewentualnych dodatkowych informacji dotyczących dostawy udziela Pan Mariusz Jagielnicki tel. Nr 512082334

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane            w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb

Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności      portalu pod    adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych

wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się                     z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając   i          instalując       wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl