Przetarg archiwalny

Zapytanie o cenę na dostawę śruty sojowej

Zapytanie o cenę
Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. z/s w Prudniku zwraca się z prośbą
o nadsyłanie ofert cenowych na:

Dostawę śruty sojowej w ilości  25 ton.

Termin dostawy 25-26.09.2019r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 13.09.2019 r.

Płatność 14 dni od wpłynięcia faktury do dyrekcji spółki przy ulicy Poniatowskiego 3A lub termin wydłużony.
Oferty należy przesłać e-mailem na adres: stadnina@skprudnik.eu
1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 512082334 Pan Mariusz Jagielnicki.
2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

 

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY- ROZBUDOWA FERMY HODOWLANEJ W WIERZBCU – ETAP IA

Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku

ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 PRUDNIK, tel./fax (77) 436 32 06

 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„ROZBUDOWA FERMY HODOWLANEJ W WIERZBCU

– ETAP IA”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Spółki – www.skprudnik.eu (zakładka PRZETARGI/ZAPYTANIA dział AKTUALNE PRZETARGI). Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.

Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

  1. złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  2. złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
  3. wniesienie wadium w wysokości 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy) płatne przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego 98 1050 1490 1000 0022 6978 4530, z zaznaczeniem celu wpłaty.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w Zarządzie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2019r. do godziny 1200, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG - ROZBUDOWA FERMY HODOWLANEJ W WIERZBCU – ETAP IA”.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.09.2019r. o godzinie 1230, bez udziału oferentów. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną na email.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Witold ISALSKI (+48) 605 36 09 08.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

SIWZ

Projekt budowlany cz. 1

Projekt budowlany cz. 2

Projekt budowlany cz. 3

 

 

Zapytanie o cenę na dostawę śruty rzepakowej

Zapytanie o cenę
Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. z/s w Prudniku zwraca się z prośbą
o nadsyłanie ofert cenowych na:

Dostawę śruty rzepakowej w ilości 25 ton.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 26.08.2019 r.

TERMIN REALIZACJI – do dnia 28.08.2019 r.

Miejsce dostawy – Ferma  Wierzbiec
Oferty należy przesłać e-mailem na adres: stadnina@skprudnik.eu
1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 483 - Pani Katarzyna Trochowska
2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

 

Zapytanie o cenę na wynajem gniotownika

Prudnik, dnia 06.09.2019

Zapytanie o cenę

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. z/s w Prudniku zwraca się z prośbą
o nadsyłanie ofert cenowych na:

I. Wynajem gniotownika do zakiszania ziarna kukurydzy w rękawie:
Należy podać cenę netto i brutto 1 tony gniecionego ziarna. Przewiduje się do zakiszenia ok. 400 ton wilgotnego ziarna kukurydzy.
Lokalizacja wykonania usługi – pola Stadniny Koni Prudnik w gminach Prudnik i Lubrza.
Dodatkowo należy podać koszt transportu gniotownika na teren wykonania usługi.
II. Dostawę środka do zakiszania gniecionego ziarna kukurydzy

TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 12.09.2019r. godz. 12.00.

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: - stadnina@skprudnik.eu

1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 512082334 Pan Mariusz Jagielnicki.
2. Postępowanie niniejsze nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pt. „ROZBUDOWA FERMY HODOWLANEJ W WIERZBCU – ETAP I”

Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku
ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 PRUDNIK, tel./fax (77) 436 32 06

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pt.
„ROZBUDOWA FERMY HODOWLANEJ W WIERZBCU – ETAP I”

 

  Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Spółki – www.skprudnik.eu (zakładka PRZETARGI/ZAPYTANIA dział AKTUALNE PRZETARGI). Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.

Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
c) wniesienie wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego 98 1050 1490 1000 0022 6978 4530, z zaznaczeniem celu wpłaty.

  Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w Zarządzie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019r. do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG - ROZBUDOWA FERMY HODOWLANEJ W WIERZBCU – ETAP I”.

 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.08.2019r. o godzinie 12.30, bez udziału oferentów. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną na email.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Pan Lesław TOKARZ, tel./fax (+48) 77 436 32 06, zaś w sprawach technicznych pan Witold ISALSKI (+48) 605 36 09 08.

 

Do pobrania

1. SIWZ

2. Projekt budowlany CZ 1

3. Projekt budowlany CZ 2

4. Projekt budowlany CZ 3

5. Przedmiary

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane            w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb

Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności      portalu pod    adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych

wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się                     z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając   i          instalując       wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl